Behandlingar

Välkommen!

När du är remitterad till oss på LKKC blir du alltid kontaktad per post eller telefon för en tid och information ges även om vad ditt första besök kommer att kosta.

Operativt avlägsnande av tänder

Oftast kan avlägsnande av tanden ske vid samma tillfälle som undersökningen utförs. Vid behov tas kompletterande röntgenbilder.

Operation

Tandköttet lyfts åt sidan och därefter delas tanden i flera delar och lyfts ut. Ingreppet utförs i lokalbedövning. Operationssåret sys ihop med resorberbara suturer som försvinner av sig själv. Återbesök är oftast inte nödvändig.

Efter operation
  • Blåmärke och svullnad i ansiktet kan förekomma första veckan och är normalt. Eventuell blödning stoppas genom att bita på en fuktad kompress i 30-40 minuter.
  • Undvik att äta och dricka till efter att bedövningen släppt, 2-3 timmar efter operationen.
  • Skonsam kost är att föredra de första dagarna efter operationen.

Implantatkirurgi

En implantatbehandling består av en kirurgisk del och en protetisk del. Vi utför den kirurgiska delen och arbetar med tre implantatsystem beroende på vad remitterande tandläkare önskar (Straumann, Astra Dentsply, Nobel Biocare). Vid den kirurgiska delen utförs en operation där titanskruven (implantatet) fästes i käkbenet. Vid den protetiska delen tillverkas de tänder som ska fästas på implantatet. Denna del sker hos ordinarie tandläkare 3-6 månader efter operationen.

Käkbensrekonstruktion

benuppbyggnad, sinuslyft, benblock

Benuppbyggnad

I samband med uppstart av implantatbehandlingen kan käkbenet vara för tunt och kan behöva byggas upp för att möjliggöra tillräcklig benmängd för implantatskruven. Det finns olika tekniker för detta, såsom benersättningsmaterial och/eller benblock beroende på benets utseende och kliniska förutsättningar. Vid mindre benblock, tas detta från underkäkens sidoparti (området för visdomstanden) och flyttas till aktuellt ställe för inläkning 3-4 månader innan implantatskruven installeras.

Totalt rökstopp är en förutsättning för att benbyggande åtgärder ska fungera och läka.

Sinuslyft

Vid avsaknad av benhöjd i överkäkens sidoparti kan ett sinuslyft utföras via ett fönster till käkbihålan och på så sätt skapa benhöjd åt implantatskruven.

Mjukvävnadsplastik

Vid avsaknad av fast gingiva (tandkött) i anslutning till tänder eller implantat kan en lokal förskjutning av tandköttet eller ett fritt slemhinnetransplantat från gommen bli aktuellt.

Apikalkirurgi Rotspetsoperation

Rotspetsoperationen syftar till att behandla en kvarvarande infektion i anslutning till rotspetsen på den tidigare rotfyllda tanden. Åtgärden ses ofta som ett sista försök att bota och därmed rädda tanden. Ibland upptäcks längsgående rotsprickor som ej går att behandla. Tanden är då extraktionsmässig och vi erbjuder då att ta bort den i samband med operationen.

Operation

Tandköttet viks åt sidan och en lucka i benet utförs för åtkomst till tandens rotspets och det infekterade området. En del av rotspetsen kortas av och avlägsnas. Rotspetsen tätas sedan till efter att infektionen skrapats ur. Behandlingen utförs i lokalbedövning.

Efter operation
  • Svullnad och smärta i ansiktet de första dagarna är normalt.
  • Du kommer få information om smärtstillande läkemedel.
  • I samband med ingreppet kommer du få ett mer detaljerat informationsblad om råd och skötsel efter operation.
Postoperativ information

Läs om Råd/tips vid behandling