Prislista 2024

Undersökning & Röntgen

    Pris Ref. Pris
S103 Akut eller kompletterande undersökning 550 550
S107 Undersökning + diagnos 1845 1845
 121 Röntgenundersökning, en bild 80 65
 124 Panoramaröntgenundersökning 750 595
S163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1600 1475
S164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 1200 730

Kirurgiska åtgärder

    Pris Ref. Pris
S401 Tanduttagning, enkel 1900 1570
S402 Tanduttagning, komplicerad 2700 2235
S403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 620 620
S404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 5300 4515
S405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 6400 5245
S406 Tanduttagning, övertalig tand 1570 1570
S407 Övrig kirurgi eller plastik 3200 2915
S410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under
samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd
1500 1265
S541 Apikalkirurgisk behandling 6200 5320

Implantatkirurgi

    Pris Ref. Pris
S420 Implantat, per styck 4200 3180
S421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6200 4470
S422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2500 2095
S423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8500 6520
S424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3000 2370
S425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12500 8800
S426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3900 3210
S427 Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant 7500 5685
S428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 9000 6490
S429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 6000 5620
S432 Benaugumentation med benersättningsmaterial i samband med implantat-installation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 4500 2375
S925 Utbytesåtgärd: Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 12000 6080
Postoperativ information

Läs om Råd/tips vid behandling