Prislista 2023

Undersökning & Röntgen

    Pris Ref. Pris
S103 Akut eller kompletterande undersökning 535 535
S107 Undersökning + diagnos 1790 1790
 121 Röntgenundersökning, en bild 70 60
 124 Panoramaröntgenundersökning 725 575
S163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 1500 1425
S164 Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 1100 700

Kirurgiska åtgärder

    Pris Ref. Pris
S401 Tanduttagning, enkel 1800 1520
S402 Tanduttagning, komplicerad 2600 2160
S403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 600 600
S404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant 5000 4370
S405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 6400 5830
S406 Tanduttagning, övertalig tand 1520 1520
S407 Övrig kirurgi eller plastik 3000 2820
S410 Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under
samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd
1400 1225
S541 Apikalkirurgisk behandling 5800 5150

Implantatkirurgi

    Pris Ref. Pris
S420 Implantat, per styck 4000 3060
S421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 5600 4325
S422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2400 2025
S423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7900 6310
S424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2800 2290
S425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 11900 8510
S426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3700 3105
S427 Benaugmentation med egen benvävnad i en kvadrant 7000 5505
S428 Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 8000 6275
S429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5800 5435
S432 Benaugumentation med benersättningsmaterial i samband med
implantat-installation, tilläggsåtgärd, per kvadrant
4100 2440
S925 Utbytesåtgärd: Operation avseende käkbensförankrade implantat,
ett implantat
11000 5880
Postoperativ information

Läs om Råd/tips vid behandling